Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu

Trapona s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha

IČO: 24289370
DIČ: CZ24289370

1) O registraci

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Trapona s. r. o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Trapona s. r. o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 100kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese info@m-camping.cz.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – emailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat emailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo objednávky.

3) Způsob dopravy a dodací podmínky

Zboží doručováno smluvními přepravci - Uloženka, Zásilkovna a Česká pošta

Česká pošta - zásilka je doručena službou "balík na poštu" nebo "balík do ruky".

U způsobu dopravy prostřednictvím Uloženka, Zásilkovna a Česká pošta "balík na poštu" je zásilka doručena na vybranou pobočku přeprevce. O termínu doruručení jste informován sms nebo emailem.

U způsobu dopravy prostřednictvím Česká pošta "balík do ruky" je zásilka doručena na adresu zákazníka. Pokud není zákazník zastižen na doručovací adrese, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si pak může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení.

Poštovné jednotlivých doprav je dle sazebníku e-shopu v Platebních a dodacích podmínkách. Poštovné nezahrnuje žádné další poplatky.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován emailem a SMS.

4) Způsoby úhrady

 • bankovní převod - na email zákazníka je zaslán zálohový list s údaji k platbě. Zboží expedujeme po obdržení platby na bankovní účet.
 • dobírka - zboží je placeno v hotovosti přepravci při odběru zásilky.
 • osobní odběr - zboží je placeno v hotovosti při osobním odběru.
 • platební karta

Veškeré způsoby úhrady se vybírají při výběru dopravy. Způsoby úhrady jsou účtovány dle sazebníku v Platebních a dodacích podmínkách.

5) Bezpečnost

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.

Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

6) Záruka

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o pět dní jako náhrada za čas dopravy. Daňový doklad slouží i jako záruční doklad, najdete ho vždy v zásilce.

7) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Kupní cena se vrací pouze na bankovní účet kupujícího a prodávající může navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

9) Vrácení zboží

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Kontaktujte nás o důvodu vrácení zboží.
2) Připravte zásilku dle popisu níže.
3) Zboží zašlete na naši kontaktní adresu Vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit:

Zásilka musí být kompletní (včetně originálního obalu, příslušenství, záručního listu, veškeré dokumentace, listin a jiné) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi a číslo Vašeho bankovního účtu. Zásilka musí být pro přepravu řádně zabalena, tak aby nedošlo k poškození a k znehodnocení zboží a originálního obalu. Proto vždy použijte balící papír nebo karton. Zboží je z hygienických důvodů přijato pouze řádně vyčištěné. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

10) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu bod 11.

Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě 8.

11) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace postupujte dle bodu 9.
 2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
 3. Lhůta pro reklamacei je maximálně 30 dní, nicméně snažíme se řešit co nejdříve bez zbytečného odkladu.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 6. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 7. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 8. O vyřízení reklamace budete informováni emailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2013 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.